Cursus Twenthe in de late Middeleeuwen

Op vier zaterdagochtenden 28 oktober, 4, 11 en 25 november 2017 (van 10:00 uur tot 12:00 uur).

De cursus wordt gegeven in ons verenigingscentrum het OKThuis, Stroinksbleekweg 12B, 7523 ZL ENSCHEDE.

Cursusleiding: dr. Gerard Seyger

Kosten: € 50,00 (prijs voor leden). Niet-leden zijn van harte welkom. Voor hen bedraagt het cursusgeld € 65,00. Niet-leden wordt een eenmalig proeflidmaatschap van € 15 aangeboden!

Programma:

Cursusdag I – zaterdag 28 oktober 2017:

Inleiding, jaarmarktrecht, stadsrecht van Oldenzaal (1218) en handelsverdragen

Cursusdag II – zaterdag 4 november 2017:

Duitse Hanze – 400 jaar geschiedenis – Twenthe verpand aan graaf van Gelre, Toversichtbrieven en de noodzaak van toversicht voor de handel

Cursusdag III – zaterdag 11 november 2017:

Emigratie uit Twenthe – immigratie in Lübeck, Stralsund, etc. – netwerken binnen netwerken

 Cursusdag IV – zaterdag 25 november 2017:

Individuele Hanzehandelaren uit Twenthe – Vrede van Utrecht (1474) – eventueel een door cursisten ingediend onderwerp!

Aanmelden

Aanmelden is niet meer mogelijk.

Uw deelname wordt definitief door het respectievelijke bedrag over te maken op bankrekening NL 41 RABO 0129 5763 79 ten name van Vereniging Oudheidkamer Twente onder vermelding van “cursus G. Seyger.

Cursusprijs

De cursusprijs is inclusief koffie of thee (+ Twents koekje) en een handout op basis van het laatste, uitverkochte, boek (bestaande uit drie delen) van Gerard Seyger “Twenthe (1200 – 1500) en de Duitse Hanze – netwerken binnen netwerken” uitgegeven door Uitgeverij Twentse Media.

Na betaling van het cursusgeld ontvangt u vooraf een handout zodat, indien gewenst, een interactie met de cursusleider mogelijk is.

Tevens zijn tijdens de cursus van het door Gerard Seyger geschreven boek “Oudheid van Twenthe” nog enkele exemplaren tegen een sterk gereduceerde prijs beschikbaar.

Twenthe in de late middeleeuwen

In de late Middeleeuwen (1200-1500) begint de boeiende geschiedenis van Twenthe in verdragen, rekeningen en oorkonden schriftelijk “grijpbaar” te worden. Twenthe is in die bloeiperiode onderdeel van het Oversticht (het latere Overijssel), dat door de bisschop van Utrecht vanaf 1215 als landsheer bestuurd wordt.

Vanaf de dertiende eeuw ontstaan in Twenthe de steden, die welvaart aan hun burgers brengen. Vooral door de toenemende handel verruimt hun handelshorizon enorm. Oldenzaal vervult met jaarmarktrechten uit 1049 (en met een nog veel ouder kapittel) een natuurlijke voortrekkersrol. De plaats verwerft reeds in 1218 van een neef (Otto II) van keizer Frederik II, stadsrecht. Delden, Goor, Enschede, Rijssen, Ootmarsum en Almelo (hier in willekeurige volgorde genoemd) verwerven daarna ook stadsrecht.

Ondernemende mannen uit Twenthe emigreren van de dertiende eeuw in steeds groteren getale naar snel groeiende handelssteden als Kampen, Deventer en Zwolle, en daarbij vooral ook naar Oostzeesteden als Stralsund en Lübeck, de “hoofdstad”van de Duitse Hanze en naar alle “kantoren” van de Duitse Hanze: Novgorod (Rusland), Bergen (Noorwegen), Londen (Engeland) en Brugge (België). Overal bouwen Hanzehandelaren uit Twenthe aan hun netwerken.

Vanuit de thuisbasis Twenthe wordt met de ontstane netwerken handel gedreven, maar steeds ook meer met de netwerken onderling.

De rijkdom van Twenthe bestond in de late middeleeuwen grotendeels uit koren, vooral rogge, met daarnaast linnen en hout. Met het koren werd bij een snel groeiende bevolking in Noord-west Europa veel geld verdiend. Met dat verdiende geld werd daarna veelal in laken gehandeld, een duur handelsproduct in de late middeleeuwen, waarmee nog meer verdiend kon worden.

In 1474 ondertekent de Twentse stad Oldenzaal de zogenaamde Vrede van Utrecht, een van de twee belangrijkste verdragen van de Duitse Hanze überhaupt. Steden die belang genoeg hadden in de handel op (en via) Engeland, werden door de Duitse Hanze aangespoord die Vrede te ondertekenen. Dat verdrag betrof feitelijk een vrede van de Duitse Hanze met zowel de koning van Engeland als met de Hollandse steden in opkomst.

 

 

 

Een reactie plaatsen