Excursie hofhorige Erven

Excursie op zaterdag 21 oktober 2017

Begin 19e eeuw kwam een einde aan het middeleeuwse instituut van de hofhorigheid op 400 Twentse boerderijen. Toen werden de boerderijen en bijbehorende gronden aan nieuwe eigenaren verkocht, vaak de bestaande bewoners.

Deze excursie biedt de gelegenheid een bezoek te brengen aan een viertal (voormalige) hofhorige boerderijen. Een unieke kans kennis te maken met deze eeuwenoude boerderijen en hun huidige gebruik.

Excursieleiding: Henk Woolderink

Deelnameprijs: 20 euro per persoon, inclusief lunch. Autovervoer op eigen gelegenheid. Start P+R Station Borne.

Aanmelden

Aanmelden is niet meer mogelijk

Uw deelname wordt definitief door het bedrag van 20 euro over te maken op bankrekening NL 41 RABO 0129 5763 79 ten name van Vereniging Oudheidkamer Twente onder vermelding van “excursie horigheid”.

Programma

9.45 uur Vertrek vanaf P&R bij Station NS Borne, alwaar we gaan carpoolen.

Voor de andere auto’s is voldoende en gratis parkeermogelijkheid.

10.00 uur Bezoek aan de Hof te Borne. Er wordt een inleiding gehouden over het Hofrecht van Twente en de functie van de hof. Mogelijk kunnen we de originele kaart van de Hof Borne uit 1778 bekijken.

Daarna volgt een korte wandeling door Oud Borne en een toelichting op het verband tussen de Hof, het bodegoed Morselt, de borg, de kerk en het dorp Borne.

11.50 uur Vertrek naar erve de Zeilker te Zenderen. Dit is één van de boerderijen die hofhorig was in de Hof te Borne. Daar is gelegenheid om koffie en broodjes te nuttigen. Ook worden facetten van de horigheid belicht. Thans is het erve mooi gerestaureerd en is er een B&B gevestigd.

13.50 uur Vertrek naar Scholte Oosterhof te Wiene, voormaals hofhorig onder de Hof te Goor. Ook daar is de originele kaart van het erve uit 1778 aanwezig en worden weer andere facetten van de horigheid verteld. De twee zoons van het erve gebruiken het erve thans de één voor een melkveebedrijf (circa 140 koeien) en de andere voor een computerwinkel.

15.20 uur Vertrek naar bodegoed Woolderink te Rectum, voormaals hofhorig onder de Hof te Delden. Het huis dateert uit 1798 en er zal een toelichting worden gegeven over de bouw van boerderijen zoals dat bij de Domeinen gebruikelijk was. Het erve is thans in gebruik als vleeskoeienbedrijf.

17.00 uur Einde excursie en terug naar P&R Borne. Facultatief is er gelegenheid om voor eigen rekening een pannenkoek te eten bij restaurant Luttik Hulscher in Zenderen.

Een reactie plaatsen