LEZINGENCYCLUS OVER DE PREHISTORIE VAN TWENTE

De cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de prehistorie van Twente en daarover een samenhangend verhaal wil horen.

Historicus Dick Schlüter is een kenner van de (vroegste) geschiedenis van Twente en tevens een verwoed amateurarcheoloog. Hij zal zijn lezingen niet alleen verlevendigen door het tonen van een powerpoint, maar ook archeologische vondsten meenemen uit eigen collectie om zijn presentatie te verlevendigen. Deelnemers kunnen dus letterlijk de vroegste geschiedenis van Twente `dicht op de huid’ kruipen.

Organisatie: Vereniging Oudheidkamer Twente

Drie zaterdagochtenden van 10:00 uur – 12:00 uur op 7, 14 en 28 april  en een excursie naar Mander en de Bronzezeithof in Uelsen op zaterdag 21 april 2018 van 10:00 – 16:00 uur.

De cursus wordt gehouden in : Verenigingscentrum het OKThuis, Stroinksbleekweg 12 B, 7523 ZL  ENSCHEDE. Telefoon: 053 – 4787447

E-mail: penningmeester@oudheidkamertwente.nl 

Cursusleiding: Dick Schlúter. Kosten: € 45,00 (leden) of € 60,00 (niet leden), inclusief koffie, een Twentse versnapering en entree Bronzezeithof in Uelsen.

Opgave is mogelijk door het respectievelijke bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL41 RABO 0129 5763 79 t.n.v. Vereniging Oudheidkamer Twente onder vermelding van “lezingencyclus prehistorie van Twente”.

ATTENTIE: i.v.m. een goede administratie wordt u, lid of geen lid, ook gevraagd uw naam, volledig adres, telefoonnummer en indien van toepassing e-mailadres en eventueel het lidmaatschapsnummer door te geven aan het bovenstaand e-mailadres.

Het aantal cursisten is beperkt tot 20 personen. Plaatsing geschiedt in volgorde van betaling.

Programma

In de eerste bijeenkomst op 7 april staan de jagers en verzamelaars centraal die Twente globaal tussen 120.000 en 7.300 jaar geleden in kleine familiegroepen bevolkten. In eerste instantie gaat het daarbij tot ongeveer 40.000 jaar geleden om de Neanderthalers en vanaf ongeveer 13.000 jaar geleden om onze voorouders oftewel Homo sapiens.

In de tweede lezing op 14 april zal Schlüter ingaan op de boerenbevolking van Twente in de Steen-, Brons- en IJzertijd. Globaal de periode tot en met de geboorte van Christus.

 

Op zaterdag 21 april is er een excursie gepland naar de locatie in Mander waar vondsten zijn gedaan van de Neanderthalers en het vlakbij gelegen hunebed. Daarna wordt de grens overgestoken bij Getelo voor een bezoek aan het Bronzezeithof in Uelsen.

Daarna komen in de laatste bijeenkomst op 28 april de Romeinse IJzertijd en de Vroege Middeleeuwen aan bod. De oudste schriftelijke gegevens over Twente stammen uit 797 en om die reden laat Dick Schlüter daar de prehistorie eindigen oftewel de tijd van Karel de Grote.

 

Een reactie plaatsen