Symposium Hofhorige Erven Digitaal: sprekers bekend

Online cartografische informatie

Het hofstelsel en de horigheid zijn in Twente tot het begin van de 19e eeuw van grote betekenis.

Kaarten met informatie over de Twentse hofhorige erven vanaf de 15e eeuw tot de opheffing begin 19e eeuw komen online tijdens het symposium: 15 februari 2018 in Museum Twentse Welle te Enschede.

De percelen zijn cartografisch gereconstrueerd op het kadaster van 1832, huidige kaarten, luchtfoto’s en Google Streetview. Hiermee ontstaat een fascinerend beeld van de erven en het omringende landschap door de eeuwen heen. Lokaal en regionaal historisch onderzoek naar horigheid en hofhorige erven krijgt nieuwe impulsen.

Het symposium is een samenwerking van Fryske Akademy, Stichting Kadastrale Atlas Overijssel en Oudheidkamer Twente.

 

Sprekers voor het symposium zijn:

Prof. dr ir Theo Spek (Kenniscentrum Landschap, Rijksuniversiteit Groningen).

Dagvoorzitter

 

 

 

Prof. dr Hans Mol (projectleider HISGIS bij de Fryske Akademy, Rijksuniversiteit Leiden)

Hofstelsel en horigheid in middeleeuws Nederland. Pleidooi voor een nieuwe vergelijkende studie van domaniale machtsstructuren met hulp van GIS (geografische informatieystemen).

 

 

Henk Woolderink (onderzoeker Twentse boerderijgeschiedenis)

Een andere blik op de Twentse horigheid.

 

 

 

Dr Jan Hartmann (Uuniversiteit van Amsterdam, gastonderzoeker Fryske Akademy)

De Twentse horigheid als digitaal kaartenproject.

 

 

Thomas Vermaut (GIS-specialist bij de Fryske Akademy)

Presentatie van HISGIS.

 

 

 

Drs Huub Scholte Lubberink (senior projectleider archeologie bij RAAP Oost-Nederland)

‘Onder die rechte salstede’. Hoven en hofhorige erven in Twente vanuit archeologisch perspectief.

 

 

Luc Jehee (adviseur water en gebiedsontwikkeling Provincie Overijssel)

Boerenwaterbeheer; eeuwenoud maar kansrijk voor de toekomst!

 

 

 

Kortom: een keur aan sprekers, een online-presentatie, mooie locatie, een dag die u niet mag missen. 15 februari 2018.

Half januari wordt het definitieve programma hier bekendgemaakt; dan kunt u ook inschrijven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een reactie plaatsen